Kind en hond

Hond en kind

De Golden Retriever is een ras met een vriendelijk karakter. Toch moet men altijd
alert blijven als hond en kinderen samen zijn. Honden blijven honden en hun gedrag
kan niet altijd met volledige zekerheid voorspeld worden. Jonge pups die hun omgevingm
met hun bek verkennen, kunnen bijterig zijn. De melktandjes van een pup zijn vlijmscherp
en het is dus belangrijk hem zo snel mogelijk bij te brengen dat hij met de kinderen in
Huis niet zo te keer kan gaan als hij met zijn broertjes en zusjes gewend was.
U kunt dit doen door hem af te leiden en een speeltje aan te bieden om in te bijten.

Maar net zo goed als de kinderen soms tegen de hond beschermd moeten worden, zo
moet de hond op zijn beurt wel eens in bescherming genomen worden. Kinderen gaan graag op onderzoek uit. Maar kappertje spelen met de hond en daarbij zijn oren kortwieken, wordt Door de hond niet echt op prijs gesteld. En dat ogen niet om in te prikken , staarten niet om aan te trekken en oren niet om in te gillen zijn, vergeten kinderen wel eens.
Wanneer de hond dan uitvalt of erger nog, bijt, krijgt hij vaak de schuld. Maar een hond bijt een kind bijna nooit zonder reden. De fout moet noch bij de hond noch bij het kind gezocht worden. Het zijn veelal de volwassenen die in gebreke zijn gebleven. Het is n.l. de taak van de volwassenen om kinderen te leren omgaan met honden.
Een hond is een levend wezen dat als zodanig gerespecteerd moet worden. Het kan een
geweldige speelkameraad zijn, maar het is geen speelgoedbeest waarmee je kunt doen
wat je wilt. Voor een goede verstandhouding tussen hond en kind is het belangrijk kinderen een aantal zaken te leren.

Zich rustig te gedragen ten opzicht van een hond (niet gillen en wegrennen, maar stilstaan).
De taal van de hond te herkennen; wat betekent het als hij gromt of kwispelt.
Een hond nooit te plagen of pijn te doen.
Hoe de hond geaaid moet worden ( van de zijkant van de kop naar de staart)
Een hond die ligt te slapen of in z’n mand ligt, met rust laten.
Niet aan de etensbak komen wanneer de hond eet.
Niet voortdurend de naam van de hond noemen of commando’s te roepen.
Niet achter de hond aanrennen.

Opgelet!

Hoe verstandig uw kind en hoe lief uw hond ook is, honden blijven honden en kinderen
blijven kinderen. Laat jonge kinderen nooit alleen met de hond.

Het uitlaten van een hond door een kind mag alleen gebeuren wanneer het kind zowel
lichamelijk als emotioneel overwicht op de hond heeft. Dit is meestal rond 16 jaar.

Jannie Wichers