Geschiedenis

 

                                                                                                             

Russische afkomst

Lucie en Arrow

Over de afkomst van de Golden Retriever is al veel geschreven en wat opvalt is dat de auteurs enzelfs de directe betrokkenen het op verschillende punten oneens met elkaar zijn.
Zo publiceerde het engelse blad Country life in 1914 een artikel van Arthur Croxton Smith.
Hierin stond onder meer te lezen dat Sir Dudley Majoribanks, de latere lord Tweedmouth, in 1858 in de Engelse badplaats Brighton een voorstelling van een Russisch circus bijwoonde. Onderdeel van het programma was een groep gedresseerde honden die zoveel indruk op de Lord maakten dat hij een aantal ervan kocht en vervolgens een fokprogramma opstelde waaruit de huidige Golden Retriever is ontstaan.

 

Een kleinzoon van Tweedmouth bestreed later echter de Russische afkomst van de honden. Hij verklaarde dat Lord Tweedmouth weliswaar in Brighton was geweest, maar dat hij daar één gele, halflangharige puppy kocht van een schoenmaker.
Het hondje viel op door de vachtkleur: de nestbroertjes en zusjes waren zwart. Hoofdjachtopziener Maclennan van het landgoed van Lord Tweedmouth, Guisachan House in Inverness, verklaarde op zijn beurt echter zeer overtuigend dat Croxton-Smith het wel degelijk bij het rechte eind had

Door deze en andere tegenstrijdige verklaringen is het tot op de dag van vandaag onmogelijk de exacte herkomst van de Golden Retriever(s) van Lord Tweedmouth vast te stellen. Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk dat de Lord er plezier in had zijn personeel en vrienden op het verkeerde been te zetten en de minder tot de verbeelding sprekende waarheid alleen aan zijn naaste familie heeft verteld. We zullen echter nooit achter de waarheid komen – Lord Tweedmouth stierf in 1894.

Wat staat vast

Uit de kennelregisters die Lord Tweedmouth bijhield van 1835 tot 1890, is er sprake van een gele reu genaamd Nous. Nous dekte in 1868 een teefje, Belle, dat in het register omschreven wer als een Tweed Waterspaniel. Hieruit werden 4 gele pups geboren, Crocus, Ada, Primrose en Cowslip, die als Tweed Waterspaniels werden ingeschreven. Lord tweedmouth hield Primrose en Cowslip zelf. Crocus belande bij zijn zoon en Ada werd cadeau gegeven aan de vijfde graaf van Chichester.

Deze vier honden worden algemeen erkend als de grondleggers van het ras. Golden Retrievers werden in de beginperiode niet ras-zuiver gefokt, ze hadden zelfs geen uniforme rasnaam. Tot 1913 zijn er regelmatig andere rassen ingekruist.
zoals de Bloedhond, andere Retriever-rassen en Setters.

Erkenning

Het jaar 1913 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Golden Retriever. In 1913 nam de Engelse mevrouw Charlesworth het initiatief tot oprichting van de Golden Retriever Club en werd tevens een ras-standaard opgesteld. Nog in hetzelfde jaar volgde erkenning van het ras door de Britse Kennelclub: het ras werd geregistreerd als Yellow of Golden Retriever. In 1920 is dit veranderd in de huidige rasnaam Golden Retriever.

Bron: Het boek: Golden Retriever door Esther Verhoef-Verhallen. (sterk aanbevolen)